John McCloy har i veckan varit fokuserad på en speciell form av provtagning. På bilden visar John upp en så kallad orienterad borrkärna som han tagit ur den förglasade delen av muren. Genom att magnetiska mineral orienterat sig mot jordens magnetfält då materialet smälte, och sedan stelnade, kan man med paleomagnetiska metoder datera själva förglasningstillfället. Metoden kan även ge ledtrådar om hur själva förglasningen gick till. Vi hoppas att denna metod ska fungera väl på materialet från Broborg.